Hlášení obecního rozhlasu

24. 5. 2019

Volby do Evropského parlamentu se v naší obci uskuteční v sala terreně nádvoří zámku, a to dnes od 14.00 – 22.00 hod. a zítra v sobotu 25. května od 8.00 – 14.00 hod. Voleb se může zúčastnit každý občan, který nejpozději v druhý den voleb dosáhl věku 18-ti let a prokáže svoji totožnost a občanství ČR platným dokladem. Voliči jiného členského státu, který nepožádal o zápis do seznamu pro volby do Evropského parlamentu, hlasování umožněno nebude. Výjimkou je volba na voličský průkaz nebo za podmínek uvedených v zákoně o volbách do EP. Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat o návštěvu v místě trvalého pobytu s přenosnou volební schránkou, a to na tel. čísle 724 382 988. Volební lístky byly občanům doručeny do poštovních schránek.

Sbor dobrovolných hasičů Prštice pořádá tradiční hasičské závody Memoriál bratří Slaných v sobotu 25. května od 12 hodin na fotbalovém hřišti na loučkách. Budou soutěžit družstva mužů a žen. Občerstvení zajištěno. Večer bude následovat posezení s repro hudbou. Srdečně zvou hasiči.

V souvislosti s plánovaným zahájením prací na obnově elektrického vedení vydal MěÚ Šlapanice veřejnou vyhlášku, kterou je stanovena přechodná úprava provozu na silnici Hlavní v lokalitě dolního konce a ulic Pod horkou, Úzká, Mezírka, Za Humny a Kelendrov. Předpokládaný termín přechodné úpravy provozu je do 31. října letošního roku. Podrobnější informace včetně zákresů k nahlédnutí na elektronické úřední desce. Vzhledem k rozsáhlosti zákresů je veřejná vyhláška na úřední desce u zámku vyvěšena bez této přílohy. Ta bude pro zájemce připravena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Sousedský spolek Prštice srdečně zve občany na Vítání léta na Salaši, které se uskuteční v sobotu 1. června od 15-22 hodin. Odpolední program rodinného festivalu zahrnuje ukázky dravců, výtvarnou dílnu pro děti, malování na obličej a divadelní představení Baron Trenck pro děti i dospělé. Od 17:30 bude následovat hudební program, vystoupí skupiny Touchwood, Majvely a The Fakers. Občerstvení zajištěno, informace na webových stránkách obce.

Bratrstvo vinařů a kopáčů z Dolních Kounic vás zve na 4. ročník otevřených sklepů v Dolních Kounicích, Trboušanech, Moravských a Nových Bránicích, který se uskuteční v sobotu 1. června od 10 hod. Více informací na webových stránkách obce.