Hlášení obecního rozhlasu

21.5.2018

Římskokatolická farnost ve spolupráci s obcí Radostice, srdečně zve v pátek 25. 5.2018 od 18.hod., na Noc kostelů 2018 v kostele sv. Šimona a Judy v Radosticích. V průběhu akce lze navštívit dílničky pro děti, výstavu fotografií a obrázků dětí z místní školy i ochutnat mešní vína.

Z programu:

18:00 - 18:40 Zahájení zvoněním a přivítání starostou obce
18:45 - 19:30 Tématické vystoupení žáků ZŠ Radostice
19:30 - 20:30 Čtení z kroniky obce
20:30 - 21:30 Vystoupení učitelů a žáků ZUŠ Ořechov
21:30 - 22:00 Závěrečná pobožnost, zakončení

Finanční úřad připomíná daňovým poplatníkům, že do 28. května je na všech jeho územních pracovištích zpřístupněn hromadný předpisný seznam, jímž se stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2018. Bližší informace k nahlédnutí na vývěsce u zámku,úřední desce obce a aktualitách jejích webových stránek.

V sobotu 26. května od 11.00 hod. bude uspořádán III. ročník otevřených sklepů v Dolních Kounicích, Trboušanech, Moravských a Nových Bránicích. Prodej vstupenek ve všech vinařských obcích, vstupné 250Kč. Bližší informace na jejich webových stránkách.

TJ SOKOL Prštice pořádá v sobotu 9. června ve sportovní hale a jejím okolí výroční slavnost u příležitosti 120. let od jejího založení a výročí souvisejících. Z programu – od  9.30 – 12.00 hod. sportovní aktivity pro děti, ve 14.30 hod. slavnostní zahájení, ve 20.00 hod. taneční zábava s kapelou Karla Pešla. Doprovodnými akcemi bude výstava, den otevřených dveří a cimbálová muzika Zádruha. Bližší informace na vývěskách a webových stránkách. Občerstvení zajištěno, všechny občany k účasti srdečně zve pořádající organizace.