Hlášení obecního rozhlasu

16. 1. 2020

Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS bude, na základě objednávek občanů, provádět v sobotu 25. ledna revize kotlů na tuhá paliva, revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Dále nabídne pomoc s vyřízením kotlíkové dotace a následné instalace kotle. Objednávky na tel. čísle 608 748 989. Bližší informace na webových stránkách obce v sekci inzerce a vývěsce u zámku.

V Ořechově byl zahájen provoz nového bankomatu na ulici Pavlíkova 18, v budově bývalého kadeřnictví, u autobusové zastávky „obecní úřad“.

Správa VaK obce Prštice bude vybírat hotovostní platby faktur za vodné a stočné od 22. ledna do 29. února 2020 každou středu od 8.00 – 11.00 hod. a od 14.00 – 17.00 hod. v její kanceláři. Úhrady bankovním převodem dle fakturačních údajů. Faktury budou občanům doručeny postupně do domovních schránek.

Dále připomínáme, že byl zahájen v kanceláři obecního úřadu výběr místních poplatků za komunální odpad a za psy, a to v hotovosti každé pondělí a středu od 8.00 – 18.00 hod. V případě bezhotovostní úhrady jsou platební údaje k nahlédnutí na webových stránkách obce. K navýšení dochází pouze pro držitele psů u místního poplatku ze psů. 

TJ SOKOL Prštice pořádá v pátek 17. ledna ve 20.00 hod. v hale SPORTOVNÍ PLES. K tanci a poslechu zahraje skupina Hurikán, vstupné 150 Kč, občerstvení zajištěno. K účasti srdečně zve pořadatel. 

Pohostinství „Stará sokolovna“ vás zve na posezení za hudebního doprovodu místních hudebníků tuto sobotu 18. ledna.

Společnost E.ON oznamuje občanům, že v úterý 4. února od 9.00 – 15.00 hod. dojde k přerušení dodávky el. energie v pravé části ulice Ořechovská směrem od zámku, a to od č.p. 239 po hřbitov. Plánek vypnuté lokality k nahlédnutí na vývěsce u zámku a na webových stránkách obce.

Spolek Modřičky ve spolupráci s obcí Prštice všechny srdečně zve na 4. ročník masopustní veselice Prštické Vostatky v sobotu 29. února. Z programu – sraz maškar ve 14 hod. na nádvoří zámku, 14.15 hod. předání vostatkového práva a skotačení před zámkem, od 14.30 hod. průvod maškar po obci, ve 20 hod. masopustní veselice ve Velkém sále zámku. K tanci a poslechu zahraje kapela Dolňáci. Vstupné 100Kč, maškary 50Kč, občerstvení zajištěno.