Informace k volbám do Evropského parlamentu 2019

Obecní úřad oznamuje voličům, kteří plánují stěhování z obce od 15. dubna – 22. května 2019, že v případě zájmu o uplatnění volebního práva musí zažádat v kanceláři OÚ Prštice o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů a toto předložit obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do 22. května, nebo ve dnech voleb okrskové volební komisi spolu s průkazem totožnosti.

V případě vydání voličského průkazu či žádosti o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě EU potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů vydáno nebude.

Obecní úřad současně vyzývá občany jiných členských států EU, kteří chtějí v naší obci hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu, aby kancelář obecního úřadu požádali o zápis do seznamu voličů, a to nejpozději do 14. dubna 16-té hodiny. O víkendu mohou požádat o zápis na tel. čísle 608 735 215, kde bude zajištěna pohotovost úředníka pro uplatnění voleb-ního práva, a to vždy v době od 8.00 – 16.00 hod.