Informace o přerušení dodávky el. energie v pondělí 19. listopadu

V pondělí 19. listopadu od 8.00 – 16.00 hod. bude přerušena dodávka el. energie pouze v části ulice Hlavní (přibližně od parku školy po zámek). Bližší informace včetně podrobného plánku vypnuté lokality na úřední desce obce.