Návrh pasportu místních komunikací – prodloužení lhůty pro připomínkování občany

Na základě rozhodnutí starosty a místostarosty Obce byla prodloužena lhůta pro zasílání Vašich názorů a připomínek k návrhu pasportu místních komunikací obce Prštice, a to odvolání. Svá sdělení můžete zasílat na el. podatelnu prstice@prstice.cz nebo podávat písemně v kanceláři obecního úřadu.

navrh-pasportu-mistnich-komunikaci