Informace k ohlášení odběru vody za účelem napuštění bazénu

Obec Prštice žádá občany, kteří mají zájem o napouštění bazénu z obecního vodovodu, aby počet odebíraných kubických metrů nahlásili obecnímu úřadu na tel. číslo 547 225 315.