Přehled poplatků

Poplatek Cena Poznámka
Ověření podpisu 30 Kč/podpis
Ověření dokumentu 30 Kč/strana
Odpadové pytle 18 Kč/kus
Hlášení rozhlasu 24 Kč 61 Kč (mimořádné)
Umístění reklamy 300 Kč/rok na obecních plochách
Pronájem plochy 1000 Kč/týden atrakce, cirkusy aj.

5 Kč/m2 prodej, služby
Trvalý pobyt 50 Kč/osobu děti do 15-ti let zdarma
Nájem hrobového místa 7,50 Kč/m2 roční poplatek včetně služeb
Roční poplatek za psa 120 Kč/psa + 180 Kč za každého dalšího psa (nedůchodci)

60 Kč/psa + 90 Kč za každého dalšího psa  (důchodci)
Komunální odpad 500 Kč/osobu