Sběr nebezpečných odpadů ve středu 20. března 16.00 – 17.00 hod.

Sběr nebezpečných odpadů proběhne v naší obci ve středu 20. března od 16.00 – 16.25 hod. se zastávkou u rybníka na dolním konci obce od 16.35 – 17.00 hod. se zastávkou u zámku. Do nebezpečného odpadu můžete odevzdat nepoužitelná léčiva a léky, barvy, lepidla a pryskyřice, pesticidy, kyseliny, rozpouštědla, olověné akumulátory, nemrznoucí a brzdové kapaliny, textilie znečištěné nebezpečnými látkami, olejové filtry, obaly se zbytky nebezpečných látek, motorové, převodové a mazací oleje, dále televizory, svítidla, zdravotnické prostředky, tiskárny, počítače a další spotřební elektroniku, elektrocentrály, zářivky a výbojky, zařízení pro tepelnou výměnu (lednice, čerpadla, klimatizace aj.) a další domácí spotřebiče. Bližší informace v kanceláři obecního úřadu.