Třídění odpadu

KOMPOST  (pro občany s kompostéry na zahrádkách rodinných domů)

Vhodné na zelený odpad  (ovoce, zelenina – i vařená, čerstvá tráva, hnůj, močůvka, kávová sedlina, čajové zbytky, čerstvé listí) v kombinaci s hnědým odpadem (suché listí, piliny, třísky, lepenka, sláma, rozdrcené větvičky, obaly a skořápky od vajíček, papírové utěrky ubrousky bez potisku aj.). Prolévat vodou a občas promíchat, lze použít urychlovač tlení.

Pro všechny občany je přistaven biokontejner na zelený odpad v lokalitě za zahradami (u polní cesty mezi ulicemi Ořechovská a Za humny) každým rokem od měsíce dubna do měsíce října.

 

ELEKTROODPAD  (nádvoří zámku)

Vhodné na CD, DVD, kabely a dráty, malé baterie, malé elektrospotřebiče – discmany, kalkulačky, telefony, videohračky, toustovače, fény, drobné počítačové vybavení aj. Neukládejte žárovky, zářivky a další skleněný materiál.

Výše uvedený drobný elektroodpad i menší elektrospotřebiče  (mikrovlnné trouby, počítače aj.) mohou také občané během celého roku odevzdávat ke škole do červeného kontejneru a do sběrných nádob ke škole.

 

BÍLÝ KONTEJNER NA TEXTIL, OBUV A HRAČKY

Stanoviště u autobusové čekárny (před zámkem), vhodný k ukládání textilu, obuvi a hraček – čistých a zabalených k dalšímu využití (suroviny pro průmyslové zpracování, spolupráce s charitativními organizacemi). Vývoz kontejneru 1x za týden.

MODRÉ KONTEJNERY NA PAPÍR

Vhodné k ukládání novin, plat od vajec, kartonů polepených izolepou, papírů z jedné strany poplastovaných, časopisů, kancelářského papíru, reklamních letáků, knih, sešitů, krabic, papírových obalů (papírové sáčky, skartovaný papír). Neukládejte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový nebo voskovaný papír a papír určený pro hygienu, použité plenky a hygienické potřeby, komunální nebo jiný odpad.

ZELENÉ KONTEJNERY NA SKLO

Vhodné k ukládání lahví od nápojů z bílého i barevného skla (dle barvy), skleněných nádob a skleněných střepů z tabulového skla. Lahve je třeba vyhazovat bez uzávěrů, včetně etikety. Neukládejte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, zářivky, výbojky, komunální nebo jiný odpad a skleněné nádoby od chemikálií.

ŽLUTÉ KONTEJNERY NA PET LÁHVE A PLASTY

Vhodné k uložení sešlápnutých PET lahví od nápojů (včetně etiket), kelímků od jogurtů, sáčků, fólií, výrobků a obalů z plastů a polystyrenu, nápojové kartony. Před vhozením do kontejneru není třeba kelímky od jogurtů, obaly od tekutých výrobků (šamponů, krémů apod.) vymývat. Neukládejte PVC (např. linoleum, novodurové trubky), obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.), komunální nebo jiný odpad.

SBĚRNÝ DVŮR

Vhodný pro uložení sutě z bouracích prací, cihel, kamení, velkého směsného odpadu, který nelze dát do popelnic a železný šrot. Sběrný dvůr je otevřen v tzv. letním provozu každou sobotu v době od 10.00 – 11.00 hod., v tzv. zimním provozu 1x měsíčně. Termíny otevření dvoru v zimním provozu bývají k nahlédnutí na obecní vývěsce i v aktualitách webových stránek. Uložení odpadu je bezplatné. Množství uložení těchto odpadů je limitováno 2 kolečky/nemovitost. U většího množství odpadu je nutné zajistit si přistavení a odvoz kontejneru na vlastní náklady.

Při odkládání velkoobjemového odpadu je třeba odpad nově rozebrat na části, které se dají dále vytřídit do obecních kontejnerů, např. u matrací vytřídit zvlášť železo, zvlášť molitanovou část. Molitan lze poté odložit do modrého kontejneru (celoopláštěného) u bývalé sokolovny, železo do kontejneru ve sběrném dvoře. Dřevotřísku prosím odkládejte vedle modrého kontejneru a staré koberce nově do sběrného dvoru jako velkoobjemový odpad. 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Je zajišťován dodavatelsky 2x ročně (jaro a podzim), termín svozu bude vyvěšen na webových stránkách obce a vyhlášen místním rozhlasem. Do nebezpečného odpadu patří železné a plastové nádoby se zbytky nebezpečných látek, autofiltry, olověné akumulátory, zářivky, výbojky, pesticidy (zbytky přípravků na ochranu rostlin), nepoužitelná léčiva a léky, oleje a tuky, a to pouze minerální motorové a převodové oleje a mazací tuky, nemrznoucí kapaliny (např. Fridex), barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla a ředidla, vyřazená elektrotechnická a elektronická zařízení bez obsahu nebezpečných látek, pneumatiky bez disků, kyseliny apod.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Do popelnicových nádob odhazujte veškerý odpad, který není zakázán a vejde se do Vaší nádoby, lze např. zbytky masa a kostí, menší množství zbytků kosmetiky, laminátový a voskovaný papír, molitan, účtenky z termopapíru, novodurové trubky a výrobky z PVC, zrcadla, fotografie a pohlednice, tonery a inkousty do tiskáren (lze ovšem repasovat). Velké kusy směsného komunálního odpadu, které nevejdou svým rozměrem do popelnice, lze odložit do sběrného dvoru.

Za směsný komunální odpad nelze považovat např. zeminu, stavební suť, kamení, cihly, uhynulá zvířata, odpad z vegetace. V případě potřeby můžete před dům nachystat i více popelnic nebo přidat AVE pytle zakoupené v kanceláři Obecního úřadu Prštice. Odpad v ostatních pytlích firma není povinna vyvézt, rovněž tak i pytle se sutí, cihlami apod.

Odvoz popelnic společností AVE probíhá každé pondělí v lichém týdnu, a to i v roce 2018.