Údaje k bezhotovostní platbě záloh a faktur za vodné a stočné


Platby faktur i záloh za vodné a stočné můžete poukázat na účet číslo: 203 141 7369 / 0800

Var. symbol – číslo domu vlastníka

Zálohy za vodné a stočné lze poukázat na výše uvedený účet nejpozději do 25. dne čtvrtletí, a to v měsících leden, duben, červenec a říjen.