Úhrady faktur za vodné a stočné 2020

Správa VaK obce Prštice bude vybírat hotovostní platby faktur za vodné a stočné od 22. ledna do 29. února 2020 každou středu od 8.00 – 11.00 hod. a od 14.00 – 17.00 hod. v její kanceláři. Úhrady bankovním převodem dle fakturačních údajů.