Volby 2018

Volby do obecních zastupitelstev 2018

Informace pro cizí státní příslušníky žijící na území ČR 

Právo volit a být voleni mohou cizí státní příslušníci za těchto podmínek:

  • státní občanství jiného státu EU (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Malta, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Rumunsko, Řecko, Velká Británie)
  • dosažení věku 18-ti let nejpozději v druhý den voleb
  • povolení k TP nebo k přechodnému pobytu na území ČR s platným dokladem (cestovní doklad, průkaz o povolení k TP občana EU nebo potvrzení o přechodném pobytu na území ČR)
  • požádají-li obecní úřad o zápis do dodatku stálého seznamu voličů – žádost může být podána písemně (jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu na území ČR) nebo osobně v kanceláři obecního úřadu.