Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Obecní úřad oznamuje občanům, že volby do Poslanecké sněmovny PČR se uskuteční v pátek 20. října od 14.00 – 22.00 hod. a v sobotu 21. října od 8.00 – 14.00 hod. v místnosti sala terreny nádvoří zámku. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18-ti let. Volební lístky byly občanům doručeny do poštovních schránek, při hlasování se volič prokáže průkazem osvědčujícím totožnost a státní občanství ČR. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad  a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V tomto případě členové OVK navštíví voliče s přenosnou volební schránkou v místě jeho bydliště a umožní mu tak provedení volebního práva. Tel. kontakt do kanceláře OÚ v předvolební dny 547 225 315 a na OVK po oba dny voleb 776 298 523.