Výběr místních poplatků za komunální odpad a za psa do 30. dubna 2019

Obecní úřad zahájil výběr místních poplatků za komunální odpad ve výši 500Kč/osobu u trvalého pobytu, 500Kč/neobydlenou nemovitost, za psy ve výši 120Kč/psa, 60Kč/psa uhradí občan pobírající důchod.

Úhrada v hotovosti – každé pondělí a středa v týdnu od 8.00 – 17.30 hod. (přestávka 12.00  – 13.00 hod.) v kanceláři obecního úřadu I. patro zámku

Úhrada bankovním převodem – číslo účtu 165 618 554 / 0300, variabilní symbol 1337+číslo nemovitosti u poplatku za odpady, 1341+číslo nemovitosti u poplatku za psa.

Poplatek za komunální odpad se týká rovněž majitelů chat, rozdílem je pouze částka 500Kč za nemovitost, nikoliv za osobu.