Výběr místních poplatků za komunální odpad a za psa do konce dubna 2018

Obecní úřad zahájil výběr místních poplatků za komunální odpad a za psy ve výši 500Kč/osobu u trvalého pobytu, 500Kč/neobydlenou nemovitost, 120Kč/psa, 60Kč/psa občan pobírající důchod.

Úhrada v hotovosti – každé pondělí a středa v týdnu od 8.00 – 17.30 hod. (přestávka 12.00  – 13.00 hod.) v kanceláři obecního úřadu I. patro zámku

Úhrada bankovním převodem – číslo účtu 165 618 554 / 0300, variabilní symbol 1337+číslo domu u poplatku za odpady, 1341+číslo domu u poplatku za psa