Evidence obyvatel

Další instrukce po přihlášení v novém místě trvalého pobytu:

základní registry001základní registry002základní registry003základní registry004

STATISTIKA OBYVATEL OBCE PRŠTICE

Rok
2011
2012 
2013
2014
 2015
            2016            
   2017   
      2018     
Počet obyvatel k 31.12. roku
930
 930
 939
 938
931
951
947
968
z toho mužů
464
465
470
 471
464
470
460
477
z toho žen
466
465
467
 467
467
481
487
489
z toho cizí státní příslušníci s povoleným pobytem
7
9
 3
   9
10
8
12
11
Nejčastější ženské jméno
Jana
 Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Nejčastější mužské jméno
Jan
Jan
Jan
 Jan
Jan
Jan
Jan
Jiří
Jan
Jiří
Počet sňatků (ohlášených na evidenci obyvatel)
3
5
5
  6
5
2
2
3
Počet narozených dětí
8
10
7
  11
8
15
10
13
Počet zesnulých občanů
12
 9
5
   9
4
11
13
6
Počet přistěhovaných občanů
22
24
15
  18
16
31
20
34
Počet odstěhovaných občanů
18
19
15
  18
12
6
15
19
Průměrný věk obyvatel
41,3
41,3
41,3
  41,7
41,9
42,1
41,5
41,5

 

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ V EVIDENCI OBYVATEL

Pro přihlášení k trvalému pobytu v obci Prštice občan-žadatel vezme s sebou:

  • platný občanský průkaz (po ukončení pobytu v cizině cestovní pas, po nabytí st. občanství doklad o jeho nabytí), rodný list přihlašovaného dítěte ml. 15-ti let, 50Kč za přihlášení k TP (dítě do 15 let věku zdarma). U přihlášení k TP jsou zpravidla vybírány také místní poplatky za poměrnou část roku.

  • V případě, že nemovitost je ve vlastnictví jiného občana, svůj souhlas tento vlastník stvrdí podpisem v kanceláři OÚ do přihlašovacího lístku žadatele po prokázání své totožnosti.

Novorozené děti rodiče přihlásí do evidence obecního úřadu osobně, s sebou rodný list dítěte a hotovost na úhradu poměrné části komunálních odpadů.

ZMĚNA RODINNÉHO STAVU

Rovněž změnu rodinného stavu prosím ohlaste v kanceláři OÚ, s sebou oddací list – lze i emailem (kubikova@prstice.cz). Obecnímu úřadu jsou na vyžádání z registrů doručována změnová hlášení o narození, úmrtí, přihlášení a odhlášení obyvatel, bohužel další matriční události nejsou předmětem těchto změnových hlášení.

ODHLÁŠENÍ Z EVIDENCE OBYVATEL

Pokud se občan rozhodne změnit místo trvalého pobytu, ohlásí v kanceláři Obecního úřadu v Pršticích ukončení TP. Následně bude provedeno vyúčtování místních i ostatních poplatků k termínu ukončení TP s ohledem na již uhrazené výdaje a zálohy.