Evidence obyvatel

Další instrukce po přihlášení v novém místě trvalého pobytu:

základní registry001základní registry002základní registry003základní registry004

STATISTIKA OBYVATEL OBCE PRŠTICE

Rok

2011

2012 

2013

2014

 2015

            2016                2017   
Počet obyvatel k 31.1. roku

930

 930

 939

 938

931

951 947
z toho mužů

464

465

470

 471

464

470 460
z toho žen

466

465

467

 467

467

481 487
z toho cizí státní příslušníci s povoleným pobytem

7

9

 3

   9

10

8 12
Nejčastější ženské jméno

Jana

 Jana

Jana

Jana

Jana

Jana Jana
Nejčastější mužské jméno

Jan

Jan

Jan

 Jan

Jan

Jan

Jan

Jiří

Počet sňatků (ohlášených na evidenci obyvatel)

3

5

5

  6

5

2 2
Počet narozených dětí

8

10

7

  11

8

15 10
Počet zesnulých občanů

12

 9

5

   9

4

11 13
Počet přistěhovaných občanů

22

24

15

  18

16

31 20
Počet odstěhovaných občanů

18

19

15

  18

12

6 15
Průměrný věk obyvatel

41,3

41,3

41,3

  41,7

41,9

42,1 41,5

 

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ V EVIDENCI OBYVATEL

Pro přihlášení k trvalému pobytu v obci Prštice občan-žadatel vezme s sebou:

  • platný občanský průkaz (po ukončení pobytu v cizině cestovní pas, po nabytí st. občanství doklad o jeho nabytí), rodný list přihlašovaného dítěte ml. 15-ti let, 50Kč za přihlášení k TP (dítě do 15 let věku zdarma). U přihlášení k TP jsou zpravidla vybírány také místní poplatky za poměrnou část roku.

  • V případě, že nemovitost je ve vlastnictví jiného občana, svůj souhlas tento vlastník stvrdí podpisem v kanceláři OÚ do přihlašovacího lístku žadatele po prokázání své totožnosti.

Novorozené děti rodiče přihlásí do evidence obecního úřadu osobně, s sebou rodný list dítěte a hotovost na úhradu poměrné části komunálních odpadů.

ZMĚNA RODINNÉHO STAVU

Rovněž změnu rodinného stavu prosím ohlaste v kanceláři OÚ, s sebou oddací list – lze i emailem (kubikova@prstice.cz). Obecnímu úřadu jsou na vyžádání z registrů doručována změnová hlášení o narození, úmrtí, přihlášení a odhlášení obyvatel, bohužel další matriční události nejsou předmětem těchto změnových hlášení.

ODHLÁŠENÍ Z EVIDENCE OBYVATEL

Pokud se občan rozhodne změnit místo trvalého pobytu, ohlásí v kanceláři Obecního úřadu v Pršticích ukončení TP. Následně bude provedeno vyúčtování místních i ostatních poplatků k termínu ukončení TP s ohledem na již uhrazené výdaje a zálohy.