Evidence obyvatel

Další instrukce po přihlášení v novém místě trvalého pobytu:

základní registry001základní registry002základní registry003základní registry004

STATISTIKA OBYVATEL OBCE PRŠTICE

Rok

2011

2012 

2013

2014

 2015

            2016        
Počet obyvatel k 31.1. roku

930

 930

 939

 938

931

951
z toho mužů

464

465

470

 471

464

470
z toho žen

466

465

467

 467

467

481
cizí státní příslušníci s trv.pobytem

7

9

 3

   9

10

8
Nejčastější ženské jméno

Jana

 Jana

Jana

Jana

Jana

Jana
Nejčastější mužské jméno

Jan

Jan

Jan

 Jan

Jan

Jan
Počet sňatků (ohlášených na evidenci obyvatel)

3

5

5

  6

5

2
Počet narozených dětí

8

10

7

  11

8

15
Počet zesnulých občanů

12

 9

5

   9

4

11
Počet přistěhovaných občanů

22

24

15

  18

16

31
Počet odstěhovaných občanů

18

19

15

  18

12

6
Průměrný věk obyvatel

41,3

41,3

41,3

  41,7

41,9

42,1

 

 

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ V EVIDENCI OBYVATEL

Pro přihlášení k trvalému pobytu v obci Prštice občan-žadatel vezme s sebou:

  • platný občanský průkaz (po ukončení pobytu v cizině cestovní pas, po nabytí st. občanství doklad o jeho nabytí), rodný list přihlašovaného dítěte ml. 15-ti let, 50Kč za přihlášení k TP (dítě do 15 let věku zdarma). U přihlášení k TP jsou zpravidla vybírány také místní poplatky za poměrnou část roku.

  • doklad o oprávněnosti užívat nemovitost (dokládá výpis z KN s uvedením vlastnického práva – lze vyhotovit u přihlášení). V případě, že nemovitost je ve vlastnictví jiného občana, je třeba doložit u přihlášení úředně ověřené potvrzení o jeho souhlasu nebo jeho vlastnoruční podpis do přihlašovacího lístku žadatele v kanceláři OÚ. Vlastník nemovitosti, případně jiná oprávněná osoba, předloží u podpisu svůj platný občanský průkaz.

Novorozené děti rodiče přihlásí do evidence obecního úřadu osobně, s sebou rodný list dítěte a fin. částku na úhradu poměrné části komunálních odpadů.

ODHLÁŠENÍ Z EVIDENCE OBYVATEL

Pokud se občan rozhodne změnit místo trvalého pobytu, ohlásí v kanceláři Obecního úřadu v Pršticích ukončení TP. Následně bude provedeno vyúčtování místních i ostatních poplatků k termínu ukončení TP s ohledem na již uhrazené výdaje a zálohy.