Změna úředních hodin kanceláře Správy VaK obce Prštice

Správa vodovodu a kanalizace obce Prštice oznamuje změnu úředních hodin každou středu v týdnu po celý průběh roku takto:

Úřední hodiny v měsících, kdy nejsou vybírány zálohy za vodné a stočné

8.00 – 10.00 hod.

13.00 – 15.00 hod.

Úřední hodiny měsících výběru záloh za vodné a stočné (leden, duben, červenec, říjen)

8.00 – 17.00 hod.