Změna úředních hodin kanceláře obecního úřadu po dobu prázdnin a Správy VaK Obce Prštice

Červenec – srpen

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.

 

Správa VaK Obce Prštice (v měsících, kdy nejsou vybírány zálohy za vodné a stočné)

8.00 – 10.00 hod.

13.00 – 15.00 hod.

V měsících výběru záloh za vodné a stočné (leden, duben, červenec, říjen)  jako obvykle každou středu od 8.00 – 17.00 hod.