Zpravodaj

Inzerci do Zpravodaje Obce přijímáme prostřednictvím emailu kubikova@prstice.cz v průběhu celého roku. Jeho zveřejnění proběhne v nejbližším vydaném čísle. Platba předem – strana A5 barevně 800Kč, A5 černobíle 500Kč, 1/2 strany A5  je za poloviční cenu uvedených sazeb.

Příspěvky občanů a spolků obce vhodné ke zveřejnění přijímáme osobně v kanceláři OÚ nebo také prostřednictvím výše uvedené emailové adresy s následným zveřejněním v nejblíže vydávaném čísle.

Vážení občané, ve společenské rubrice Zpravodaje obce Prštice zveřejňujeme výročí narození, výročí sňatku, narození dětí i úmrtí vašich blízkých. Uveřejnění těchto událostí v místním tisku je dobrovolné. V případě, že nemáte zájem o jejich zveřejňování ve společenské rubrice, sdělte prosím neprodleně toto stanovisko v kanceláři obecního úřadu, buď osobně nebo telefonicky na čísle 547 225 315, případně e-mailem na adresu kubikova@prstice.cz. Děkujeme.