COVID 19 – MATICE Min. zdravotnictví, OPATŘENÍ A ROZVOLŇOVÁNÍ