Hlášení obecního rozhlasu

9.4.2021

V důsledku částečného rozvolnění koronavirových opatření bude obecní knihovna na zámku otevřena od pondělí 26. dubna v obvyklém čase od 15.00 – 18.00 hod. za dodržování hygienických opatření. Vstup čtenářů pouze s respirátorem.

Zahradnictví U Ryšánů Vás srdečně zve na 28. prodejní akci s názvem „Jaro plné květů“, která se uskuteční od 16. dubna do 31. května. V nabídce jarní květiny pro výsadbu truhlíků a na záhony, skalničky, trvalky, okrasné keře a stromy, zelené koření a další. Otevřeno denně od 8.00 – 18.00 hod. na ulici Syrovická v Ořechově.

Společnost E.ON oznamuje přerušení dodávky el. energie ve dnech 21. a 27. dubna vždy od 7.30 – 16.30 hod. v části ulice Hlavní od kabin „na loučkách“ a č.p. 294 směr Silůvky a Hlína, dále v ulicích Za humny, Kelendrov, Úzká, Mezírka a Pod horkou. Plánek vypnuté lokality k nahlédnutí na webových stránkách obce a vývěsce u zámku.

Ředitelka ZŠ a MŠ Prštice připomíná rodičům dětí, že zápis do 1. ročníku školy se letos uskuteční v distanční formě od 19. do 30.dubna.
Zápis do mateřské školy proběhne rovněž v distanční formě, a to od 2. do 16. května.

Veškeré informace k zápisům a odevzdávání přihlášek k nahlédnutí na webových stránkách www.zsamsprstice.cz. Informovat se můžete také prostřednictvím emailu skola@zsamsprstice.cz či telefonicky na čísle 602 870 540.

Správa VaK připomíná občanům, že z důvodu vládních opatření proti koronaviru nebudou v měsíci dubnu vybírány hotovostní zálohy za vodné a stočné. Tyto zálohy lze uhradit pouze převodem z účtu nejpozději do 25. dubna.

Pan František Cizner občanům nabízí 2 druhy sadby salátu buď do skleníku nebo do záhonu – 1 ks za symbolickou cenu 1,50 Kč, a to na adrese Hlavní 136, Prštice.

Řeznictví a uzenářství D-MASO Blažovice bude prodávat zítra ve 12.15 hod. u zámku čerstvé kuřecí, vepřové a hovězí maso, tradiční uzeniny a speciality. 

Místní poplatky za komunální odpad a ze psů jsou vybírány v úředních dnech, tj. v pondělí a středu od 8.00 – 18.00 hodin do konce dubna. Sazby za místní poplatky zůstávají beze změny. Jejich výše, stejně jako informace k bezhotovostním úhradám, k nahlédnutí na webových stránkách obce a vývěsce u zámku.

V souvislosti s omezením vycestování mimo okres v důsledku koronavirových opatření si mohou občané v případě potřeby vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo na poště formuláře čestného prohlášení, kterými by prokázali důvod své cesty. Formuláře se týkají např. cest do zdravotnických zařízení mimo okres Brno-město a Brno-venkov, zajištění péče o jinou osobu, o zvířata, vyřízení úředních záležitostí, výkon povolání, účasti na pohřbu, vzdělávání, vycestování z republiky, podnikatelské činnosti a dalších. Občané v nouzi si mohou tamtéž zdarma vyzvednout respirátory FFP2 do vyprázdnění zásob.

Dále připomínáme, že na vývěsce u zámku a webových stránkách Obce jsou k nahlédnutí základní instrukce pro občany v případě zdravotních obtíží, letáky s příznaky onemocnění a hygienickou prevencí, desatero při pozitivním výsledku testu a další. V případě naléhavé potřeby zakoupení léků či jiných základních potřeb lze kontaktovat kancelář obecního úřadu na tel. 547 225 315. 

Český statistický úřad prodloužil termín hlášení ve věci sčítání lidu, domů a bytů prostřednictvím elektronického formuláře na adrese www.scitani.cz do 11. května 2021. Senioři se zájmem o vyplnění el. formuláře mohou o výpomoc požádat v kanceláři Obecního úřadu. Občanům, kteří upřednostní listinný formulář, zajistí jeho distribuci do místa trvalého bydliště od 17. dubna sčítací komisaři. Tyto vyplněné formuláře bude nutné zdarma odeslat poštou či odevzdat na vybraných místech rovněž do 11. května 2021. Bližší informace k nahlédnutí na vývěsce u zámku webových stránkách Obce.