Hlášení obecního rozhlasu

Soukromý prodejce, pan Jaroslav Veselý, bude v naší obci prodávat v pátek 10. 12. od 8.45 – 9.00 hod. u zámku ryby a cibuli. V nabídce kapr I. jakost 100 Kč/kg, kapr výběr, amur 110 Kč/kg, tolstolobik 65 Kč/kg, pstruh duhový 185 Kč/kg, cibule žlutá 12 Kč/kg a cibule červená 16 Kč/kg.

Starosta obce Prštice svolává veřejné zasedání zastupitelstva Obce na středu 15. 12. v 19.00 hod. do sala terreny nádvoří zámku. Program zasedání k nahlédnutí na úřední desce obce.

Společnost EG.D vyzývá vlastníky a uživatele pozemků k průběžnému odstraňování či ořezu dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz el. distribučního zařízení. Na vývěsce u zámku či webových stránkách obce jsou k nahlédnutí údaje o určení minimální vzdálenosti porostu od vedení, informace o ochranných pásmech pro jednotlivé hladiny napětí a další povinnosti s ohledem na dodržování energetického zákona.

Připomínáme občanům, že sběrný dvůr je otevřen v rámci tzv. zimního provozu již 2x měsíčně, a to až do března příštího roku. Rozpis hodin k nahlédnutí na vývěsce u zámku a webových stránkách obce.

Pošta PARTNER bude v pondělí 13. prosince v odpoledních hodinách uzavřena. Stejně tak i v pátek 31. prosince, kdy bude pošta uzavřena po celý den.

Správa Vak vyzývá občany ke kontrole vodoměrů u všech přípojek rodinných domů v důsledku opětovně vysoké spotřeby vody oproti průměru. Současně připomíná pravidlo, že není-li žádný vědomý odběr, vodoměr se nesmí točit. Točí-li se, může být porucha v potrubí, netěsném bojleru, splachovací toaletě či v jiné závadě spojené s měřením odběru vody. V případě zjištění závady kontaktujte prosím co nejdříve správu VaK prostřednictvím obecního úřadu na tel. čísle 547 225 315.

Prodejna D-MASO Blažovice bude prodávat každé úterý ve 12.00 hod. u zámku čerstvé kuřecí, vepřové a hovězí maso, tradiční uzeniny a speciality. Celozávodní dovolená – 24. 12. – 9. 1. 2022. 
 
Prodej objednaných vánočních kaprů v naší obci se uskuteční 22. prosince na ul. Tyršova. Objednávky či bližší informace na tel. číslech 603 992 363 a 731 118 830. Leták na vývěsce u zámku a webových stránkách obce.