Hlášení obecního rozhlasu

18.5. 2022

Okresní soud Brno-venkov hledá zájemce o výkon funkce přísedícího pro soudní řízení na funkční období let 2022 – 2026. Přísedícím může být státní občan ČR starší 30-ti let, svéprávný a bezúhonný, se zárukou řádného výkonu funkce vzhledem ke svým zkušenostem a morálním vlastnostem. Případní zájemci se mohou hlásit v kanceláři obecního úřadu nejpozději do 1. června t.r.

Správce VaK občany již několikrát upozornil, že dochází ke zvýšené spotřebě vody v domácnostech. I přes tato důrazná varování se situace ve zvýšené spotřebě nelepší. V případě, že tento trend bude i nadále pokračovat, může již tuto sobotu 21. května dojít k úplnému výpadku v zásobování domácností pitnou vodou. Do odvolání je tedy zakázáno zalévání zahrad a napouštění bazénů z obecního vodovodu.

Pan František Cizner na adrese Hlavní 136 nabízí  doprodej sazenic, a to – rajčata chery truhlíková, dále papriky feferonky, cukety a sazenice afrikánů za nejnižší ceny. Nabízí také hlávkový salát k jídlu přímo ze záhonu.

Firma Společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá a plynná paliva, kontroly a čištění komínů u objednaných nemovitostí, a to v pátek 3. června. Zájemci se mohou objednat na tel. čísle 608 748 989. Bližší informace včetně cen služeb a spolupracujících subjektů k nahlédnutí na webových stránkách obce a vývěsce u zámku.

V sobotu 4. června od 9.00 – 12.00 hod. se v parku před zámkem uskuteční další „Blešák“ pořádaný paní Blatnou a paní Demelovou. Účastníci mohou nakoupit, prodat, darovat či vyměnit knihy, oblečení, sportovní vybavení, domácí potřeby, dekorace, obrazy, šperky a jiné věci. Součástí akce bude indiánská stezka pro děti. Leták k nahlédnutí na webových stránkách obce a vývěsce u zámku.

SDH Prštice vás srdečně zve na tradiční Jánské hody, které se uskuteční v pátek 20. května od 17.00 hod. stavěním máje před zámkem a v sobotu 21. května. Ve 12.00 hod. vystoupení dětí ZŠ a MŠ Prštice u sportovní haly, následuje průvod obcí a večerní zábava od 20.00 hod. v hale. Vstupné 150Kč, občerstvení zajištěno, k tanci a poslechu zahraje dechová hudba Hornobojani.

Finanční úřad připomíná občanům, že do 26. května je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam na všech územních pracovištích JmK vždy v pondělí a středu od 8.00-17.00 hod. Seznam se týká pouze těch občanů, u nichž došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku. Složenky, případně e-maily s platebními údaji k úhradě daně z nemovitostí budou finančním úřadem rozesílány postupně do 25. května. Bližší informace na webových stránkách obce a vývěsce u zámku.

Připomínáme občanům, že elektrické spotřebiče o rozměru nad 50 cm např. ledničky, pračky, el. sporáky, televizory, počítače, monitory, zařízení pro tepelnou výměnu a další, které nebyly odevzdány formou zpětného odběru v prodejnách, můžete odevzdat do lodního kontejneru za zámkem ve středu 27. července a 26. října, vždy v čase od 15.30 – 17.00 hod.

Pro odkládání elektrospotřebičů do 50 cm (např. vrtačky, žehličky, mobilní telefony, tablety, počítačové myši, vysílačky, hračky na ovladač aj.) je připraven klecový kontejner ve sběrném dvoře, přístupný každou sobotu v týdnu v čase 10.00 – 11.00 hod., v zimním období dle rozpisu.

Obecní úřad vyzývá občany, kteří dosud neuhradili místní poplatky za komunální odpad a ze psů, aby tak učinili obratem.

D-MASO Blažovice bude prodávat zítra (v každé úterý) ve 12.00 hod. u zámku čerstvé kuřecí, vepřové a hovězí maso, uzeniny a speciality.