Informace spol. eg.d. k ořezu dřevin u energetických soustav