Knihovna ON-Line

Knihovnice obecní knihovny upozorňuje čtenáře, kteří nevrátili vypůjčené knihy v termínu, že budou opět vybírány pokuty za překročení stanovené doby výpůjček, která je jeden měsíc.

Obecní knihovna je znovu otevřena od pondělí 2. ledna 2023 v obvyklém čase od 15.00 – 18.00 hodin. Pohádkové středy pro děti zůstávají i nadále zrušeny do odvolání.

Knihovnice obecní knihovny paní Jiřina Geryková, tel. 724 287 718.

Vstup do ON-Line Knihovny

Zapůjčení knižních titulů můžete objednat přes e-mailovou adresu knihovnaprstice@seznam.cz.

29. 6. 2020