Kominické práce a revizní služby v obci – 3.června