Navýšení cen energie – informace pro občany v hmotné nouzi

Jednotliví občané anebo celé rodiny, kteří se ocitli ve vážné mimořádné události v důsledku nečekaného navýšení cen energie a jejího vyúčtování, mohou požádat o mimořádnou okamžitou pomoc Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Brno-venkov, Křenová 111/25, Brno (týká se občanů, kteří mají svou nemovitost v tomto obvodu), tel.: 950 105 580 (vedoucí odd. hmotné nouze), dále pak kl. 585, 587, 588, 589, 595.

Úřad práce ČR zhodnotí situaci hmotné nouze u každého případu individuálně, dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Všem žadatelům budou předány informace:

  • o dávkách na bydlení (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení) a o základních podmínkách pro jejich nárok
  • o mimořádné okamžité pomoci, kterou lze poskytnout v souvislosti s vyúčtováním energií a o jejích podmínkách nároku
  • o nutnosti přejít z režimu dodavatele poslední instance (DPI) k běžnému dodavateli a další související informace.

ÚP ČR je jako správní orgán povinen přijmout veškeré podané žádosti a je na jeho uvážení na základě předchozí komunikace s klientem, zda bude dávka nepřiznána či žádost vyhodnocena jinak.