OZV- stanovení koef. pro výpočet daně z nem.

OZV- stanovení koef. pro výpočet daně z nem.