Platby záloh za vodné a stočné – upozornění Správy VaK obce Prštice

Majitelé domů i někteří majitelé pozemků v obci mají s obcí Prštice uzavřenou „Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod“. Ve smlouvě v odd. VII je uvedeno: „Odběratel si může platit během roku zálohy za vodné a stočné, vždy první měsíc ve čtvrtletí (tj. LEDEN, DUBEN, ČERVENEC, ŘÍJEN) v částce, kterou si sám určí. Zálohy je možno hradit i trvalým příkazem na účet obce Prštice splatným VŽDY DO 25. V MĚSÍCI“.

Stejně tak je třeba poukázat i jednotlivou platbu. Toto datum je uvedeno proto, aby platba ještě v tom samém měsíci byla připsána na účet obce Prštice. 

Žádáme majitele nemovitostí, kteří si zálohy platí převodem přes účet, aby D O D R Ž O V A L I  termíny plateb záloh. Platby, které přijdou na účet obce Prštice v jiných měsících, komplikují účetnictví Obce.

Děkujeme za pochopení.