Přehled poplatků

Poplatek Cena Poznámka
Ověření podpisu 30 Kč/podpis  
Ověření dokumentu 30 Kč/strana  
Spr. řízení – návrh na zrušení trvalého pobytu  100 Kč úhrada navrhovatelem
Hlášení rozhlasu 24 Kč 61 Kč (mimořádné)
Umístění reklamy 300 Kč/rok na obecních plochách
Pronájem plochy 1000 Kč/týden atrakce, cirkusy aj.
  5 Kč/m2 prodej, služby
Trvalý pobyt 50 Kč/osobu děti do 15-ti let zdarma
Nájem hrobového místa 7,50 Kč/m2 roční poplatek včetně služeb
Roční poplatek za psa 200 Kč/psa + 250 Kč za každého dalšího psa (do 65 let)
  100 Kč/psa + 150 Kč za každého dalšího psa  (nad 65let)
  50 + 100 Kč za každého dalšího psa (samota)
Komunální odpad 600 Kč/osobu 600Kč/neobydlenou nemovitost

Informace k ohlášení změn místních poplatků za komunální odpad 

Obecní úřad eviduje ohlášení k místním poplatkům za komunální odpad u trvalých pobytů občanů i rekreačních pobytů na chatách či neobydlených domech. Pokud nastane jakákoliv změna u poplatníků (tj. odstěhování, úmrtí, narození, nastalá neobydlenost domu…), musí majitel nemovitosti dle platné právní legislativy tyto skutečnosti ohlásit nejpozději do 15 dnů od nastalé změny prostřednictvím nového Ohlášení o místním poplatku za komunální odpad. V nezbytném případě lze změnu ohlásit telefonicky pro opravu předpisu místního poplatku za komunální odpad a po dohodě součinnost na aktualizaci ohlášení místního poplatku.

Informace k ohlášení změn místních poplatků ze psů

Ohlášení změn (zpravidla úhyn či přestěhování psa mimo obec) nejpozději do 15 dnů od nové skutečnosti se týká rovněž majitelů psů u místních poplatků ze psů. Oznámení může provést písemně, osobně či telefonicky do kanceláře obecního úřadu. Ten následně zruší evidenční kartu psa. Pro ohlášení nového psa staršího 3 měsíců je nutná osobní přítomnost majitele psa v kanceláři obecního úřadu z důvodu vlastnoručního podpisu nové evidenční karty a převzetí psí známky.