Správa vodovodu a kanalizace

V případě potřeby kontaktujte pracovníka správy VaK obce Prštice na tel. čísle 606 083 024 paní Růžičkovou, nebo na email: voda@prstice.cz

Rok 2023

Cena vodného a stočného na rok 2023

Pevná složka:240 Kč/rok + 24 Kč (DPH 10%) = 264 Kč / rok

Pohyblivá složka( odebrané m3) 28,40 Kč + 2,84 Kč(DPH 10%) = 31,24 Kč

Stočné:49,98 Kč + 5,00 Kč (DPH 10%) = 54,98 Kč

Schváleno usnesením zastupitelstva obce Prštice č.27/2022/Z2 ze dne 7.12.2022

VÝBĚRY ZÁLOH ZA VODNÉ A STOČNÉ

Zálohy za vodné a stočné bankovním převodem lze poukázat na níže uvedený účet nejpozději do 25. dne měsíce ledna, dubna, července a října.Prosíme o dodržování termínů plateb záloh. Platby, které přijdou na účet obce Prštice v jiných měsících, komplikují účetnictví Obce,děkujeme.

Zálohy za vodné a stočné – bankovní spojení

Číslo účtu: 203 141 7369 / 0800

Var. symbol – číslo popisné (platí pro platbu záloh na vodné a stočné)

Pro platby faktur je variabilní symbol uveden na faktuře

Zálohy za vodné a stočné  v hotovosti budou vybírány pouze v měsících duben a říjen, a to každou středu od 8.00 – 11.00 hod. a od 13.00 – 17.00 hod. 

Rozbory vody

Kontrolní rozbor pitné vody 2/2023

Rok 2022

Voda dodávaná vodovodem Radostice je podle výsledků rozborů charakterizována vyšším obsahem minerálních látek a manganu.

Z provedeného hodnocení zdravotních rizik zvýšeného obsahu manganu z pitné vody vodovodu Radostice vyplývá tento závěr:

Zvýšený obsah manganu v dodávané pitné vodě do maximální koncentrace 0,3 mg/l může představovat riziko nepříznivých zdravotních účinků u kojenců v případě používání vodovodní vody k přípravě kojenecké stravy. Uvedený závěr je platný za předpokladu platnosti poskytnutých výchozích podkladů.

Z důvodu plánované údržby dochází v těchto dnech (od 17.10.2022) k čištění vodojemu. Ojediněle tedy může docházet k zakalení vody nebo ke krátkodobému přerušení dodávky pitné vody z obecního vodovodu.

Cena vodného a stočného od 1.4.2022

Pevná složka 240 Kč/rok + 24 Kč (DPH 10%) = 264 Kč / rok

Pohyblivá složka (odebrané m3) 26,83 Kč/m3 + 2,69 (DPH 10%) = 29,52 Kč/m3

Stočné 35,95 m3 + 3,60 (DPH 10%) = 39,55  Kč/m3

VÝBĚRY ZÁLOH ZA VODNÉ A STOČNÉ

Zálohy za vodné a stočné  v hotovosti budou vybírány pouze v měsících duben a říjen, a to každou středu od 8.00 – 10.00 hod. a od 14.00 – 16.00 hod. 

Zálohy za vodné a stočné bankovním převodem lze poukázat na níže uvedený účet nejpozději do 25. dne měsíce ledna, dubna, července a října.Prosíme o dodržování termínů plateb záloh. Platby, které přijdou na účet obce Prštice v jiných měsících, komplikují účetnictví Obce,děkujeme.

Zálohy za vodné a stočné – bankovní spojení

Číslo účtu: 203 141 7369 / 0800

Var. symbol – číslo popisné domu vlastníka

Rozbory vody

Kontrolní rozbor pitné vody 12/2022

Kontrolní rozbor pitné vody 10/2022

Rozbor pitné vody 10/2022

Rozbor pitné vody 8/2022

Velký rozbor pitné vody 6/2022

Rozbor pitné vody 4/2022

Rozbor pitné vody 2/2022

Rok 2021

Cena vodného a stočného na rok 2021

Pevná složka 240 Kč/rok + 24 Kč (DPH 10%) = 264 Kč / rok

Pohyblivá složka (odebrané m3) 25,39 Kč/m3 + 2,54 (DPH 10%) = 27,93 Kč/m3

Stočné 35,86 m3 + 3,59 (DPH 10%) = 39,45  Kč

Rozbory vody

Rozbor pitné vody 12/2021

Rozbor pitné vody 10/2021

Rozbor pitné vody 8/2021

Velký rozbor pitné vody 6/2021

Kontrolní rozbor pitné vody 4/2021

Kontrolní rozbor pitné vody 2/2021

Rok 2020

UPOZORNĚNÍ

Majitelé domů i někteří majitelé pozemků v obci mají s obcí Prštice uzavřenou „Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod“. Ve smlouvě v odd. VII je uvedeno: „Odběratel si může platit během roku zálohy za vodné a stočné, vždy první měsíc ve čtvrtletí (tj. LEDEN, DUBEN, ČERVENEC, ŘÍJEN) v částce, kterou si sám určí. Zálohy je možno hradit i trvalým příkazem na účet obce Prštice splatným VŽDY DO 25. V MĚSÍCI“.

Stejně tak je třeba poukázat i jednotlivou platbu. Toto datum je uvedeno proto, aby platba ještě v tom samém měsíci byla připsána na účet obce Prštice. 

Žádáme majitele nemovitostí, kteří si zálohy platí převodem přes účet, aby D O D R Ž O V A L I  termíny plateb záloh. Platby, které přijdou na účet obce Prštice v jiných měsících, komplikují účetnictví Obce.

Děkujeme za pochopení.

Cena vodného a stočného od 1. 5. 2020 (změna DPH u výpočtu ceny z původních 15 % na 10 %)

Pevná složka 240 Kč/rok + 24 Kč (DPH 10%) = 264 Kč / rok

Pohyblivá složka (odebrané m3) 20,70 Kč/m3 + 2,07 (DPH 10%) = 22,77 Kč/m3

Stočné 33,85 m3 + 3,39 (DPH 10%) = 37,24  Kč

Cena vodného a stočného na rok 2020

Pevná složka 240 Kč/rok + 36 Kč (DPH 15%) = 276 Kč / rok

Pohyblivá složka (odebrané m3) 20,70 Kč/m3 + 3,11 (DPH 15%) = 23,81 Kč/m3

Stočné 33,85 m3 + 5,08 (DPH 15%) = 38,93  Kč

Zálohy za vodné a stočné – bankovní spojení

Číslo účtu: 203 141 7369 / 0800
Var. symbol – číslo popisné domu vlastníka

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN A VÝBĚRU ZÁLOH ZA VODNÉ A STOČNÉ

Od 1. května 2019 dochází ke změně úředních hodin Správy vodovodu a kanalizace obce Prštice. Zálohy za vodné a stočné  v hotovosti budou vybírány pouze v měsících duben a říjen, a to každou středu od 8.00 – 11.00 hod. a od 14.00 – 17.00 hod. V ostatní úřední středy bude pracovník správy přítomen pouze po telefonické domluvě na čísle 602 655 662 nebo 773 684 895, a to až do odvolání.

Zálohy za vodné a stočné bankovním převodem lze poukázat na výše uvedený účet nejpozději do 25. dne měsíce ledna, dubna, července a října, lze také hradit složenkou nebo hotově v kanceláři správy VaK každou středu v měsíci dubnu a říjnu od 8.00 – 11.00 hod. a od 14.00 – 17.00 hod.

Rozbory vody

Kontrolní rozbor pitné vody 12/2020

Kontrolní rozbor pitné vody 9/2020

P2020_45048

Rozbor pitné vody 8/2020

P2020_39016

Kontrolní rozbor pitné vody 6/2020

P2020_31292

Rozbor pitné vody 6/2020

P2020_27059

Rozbor pitné vody 2/2020 P2020_5556

ROK 2019

Cena vodného a stočného na rok 2019

Pevná složka 280 Kč/rok + 42 Kč (DPH 15%) = 322 Kč / rok

Pohyblivá složka (odebrané m3) 23,52 Kč/m3 + 3,53 (DPH 15%) = 27,05 Kč/m3

Stočné 33,76 m3 + 5,06 (DPH 15%) = 38,82  Kč

Rozbory vody

Rozbor pitné vody 12/2019 P2019_70786
Rozbor pitné vody 10/2019 P2019_59083
Rozbor pitné vody 6/2019 P2019_33548
Rozbor pitné vody 4/2019 P2019_17345
Rozbor pitné vody 2/2019 SKM_C224e19120511110

ROK 2018

Cena vodného a stočného na rok 2018

Vodné 26,72 Kč/m2 + 15% DPH = 30,73 Kč
Stočné 28,60 Kč/m2 + 15% DPH = 32,89 Kč
Celkem 63,62 Kč/m2
Pevná složka vodného 350 Kč + 15% = 402,50 Kč

Rozbory vody

Rozbor pitné vody 12/2018 SKM_C224e19010216590
Rozbor pitné vody 10/2018P2018_54949
Rozbor pitné vody 8/2018 P2018_41122
Velký rozbor pitné vody 6/2018 P2018_34440
Rozbor pitné vody 5/2018 SKM_C224e19021414460

 

 

ROK 2017

Cena vodného a stočného na rok 2017

Vodné 28,62 Kč/m3 + 15% DPH 
Stočné 26,48 Kč/m2 + 15% DPH
Pevná složka vodného 350 Kč + 15% = 402,50 Kč

Rozbory vody

Velký rozbor pitné vody 12/2017 SKM_C224e17122809400
Rozbor pitné vody 11/2017P2017_67386
Rozbor pitné vody 10/2017P2017_61074
Rozbor pitné vody 8/2017 P2017_48213
Rozbor vody 4/2017Rozbor pitné vody za 42017

Rozbor vody 2/2017Rozbor vody 22017

ROK 2016

Správa VaK oznamuje občanům, kteří chtějí napouštět soukromé bazény z vodovodního řadu, aby předem nahlásili v kanceláři OÚ datum a počet m3 plánovaného odběru vody.

Kalkulace pro vodné a stočné na rok 2016

Kalkulace 1Kalkulace 2Kalkulace 3Kalkulace 4Stanovení cen vas

Rozbory vody

Rozbor vody 12/2016rozbor-vody-122016
Rozbor vody 10/2016 rozbor-vody-102016
Rozbor vody 8/2016P2016_44426
Rozbor vody 6/2016Rozbor pitné vody 62016
Rozbor vody 4/2016Rozbor vody duben 2016
Rozbor vody 2/2016
SKM_C224e16022612230

ROK 2015

Cena vodného a stočného pro rok 2015:

vodné 32,75Kč (bez DPH)
pevná složka 350Kč (bez DPH)
stočné 29,45Kč (bez DPH)
DPH ve snížené sazbě 15 %.

Rozbory vody

Rozbory vody za 12/2015
 SKM_C224e15122312530
SKM_C224e15122312531
Rozbor vody IRozbor vody IIRozbor vody III
Rozbor pitné vody 7/2015 SKM_C224e15081213410
 

ROK 2014

 

Cena vodného a stočného pro rok 2014 

– pevná složka vodného (za vodoměr) 250Kč/rok + DPH
– pohyblivá složka vodného 30Kč/m3 + DPH
– Stočné 19Kč/m3 + DPH
DPH ve snížené sazbě 15 %.

Rozbory vody

Rozbor vody 32015001Rozbor vody 32015002
Rozbor vody 12/2014:Rozbor vody 122014001
Rozbor vody 122014002
Rozbor vody 11/2014:Rozbor vody 112014001
Rozbor vody 112014002
Rozbor vody 112014003
Rozbor vody 112014004
Rozbor vody 4/2014:rozbor vody001
rozbor vody002
Rozbor vody 2/2014:rozbor vody001
rozbor vody 01

 

ROK 2013

Ceny vodného a stočného pro rok 2013 dle usnesení zastupitelstva obce Prštice č. 150/2012/Z14

– pevná složka vodného (za vodoměr) 250Kč/rok + DPH
– pohyblivá složka vodného 25Kč/m3 + DPH
– Stočné 19Kč/m3 + DPH

Rozbory vody

Rozbor vody 11/2013:rozbor vody001 rozbor vody002
Rozbor vody ze dne 9. 9. 2013:keox150408791643987007
Rozbor vody z 19. 2. 2013keox150408791643987007

 

ROK 2012

Rozbory vody

Rozbor vody ze 17.4.2012: 1742012-cp164-kraceny.pdf

P2020_53878-1

https://www.prstice.cz/wp-content/uploads/P2020_53878-1.pdf

Ceny vodného a stočného pro rok 2013 dle usnesení zastupitelstva obce Prštice č. 150/2012/Z14

– pevná složka vodného (za vodoměr) 250Kč/rok + DPH
– pohyblivá složka vodného 25Kč/m3 + DPH
Stočné 19Kč/m3 + DPH