Správa vodovodu a kanalizace

Rozbor pitné vody 10/2021

Rozbor pitné vody 8/2021

Velký rozbor pitné vody 6/2021

Kontrolní rozbor pitné vody 4/2021

Kontrolní rozbor pitné vody 2/2021

Cena vodného a stočného na rok 2021

Pevná složka 240 Kč/rok + 24 Kč (DPH 10%) = 264 Kč / rok

Pohyblivá složka (odebrané m3) 25,39 Kč/m3 + 2,54 (DPH 10%) = 27,93 Kč/m3

Stočné 35,86 m3 + 3,59 (DPH 10%) = 39,45  Kč

Kontrolní rozbor pitné vody 12/2020

 

Kontrolní rozbor pitné vody 9/2020

P2020_45048

Rozbor pitné vody 8/2020

P2020_39016

Kontrolní rozbor pitné vody 6/2020

P2020_31292

Rozbor pitné vody 6/2020

P2020_27059

UPOZORNĚNÍ

Majitelé domů i někteří majitelé pozemků v obci mají s obcí Prštice uzavřenou „Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod“. Ve smlouvě v odd. VII je uvedeno: „Odběratel si může platit během roku zálohy za vodné a stočné, vždy první měsíc ve čtvrtletí (tj. LEDEN, DUBEN, ČERVENEC, ŘÍJEN) v částce, kterou si sám určí. Zálohy je možno hradit i trvalým příkazem na účet obce Prštice splatným VŽDY DO 25. V MĚSÍCI“.

Stejně tak je třeba poukázat i jednotlivou platbu. Toto datum je uvedeno proto, aby platba ještě v tom samém měsíci byla připsána na účet obce Prštice. 

Žádáme majitele nemovitostí, kteří si zálohy platí převodem přes účet, aby D O D R Ž O V A L I  termíny plateb záloh. Platby, které přijdou na účet obce Prštice v jiných měsících, komplikují účetnictví Obce.

Děkujeme za pochopení.

Cena vodného a stočného od 1. 5. 2020 (změna DPH u výpočtu ceny z původních 15 % na 10 %)

Pevná složka 240 Kč/rok + 24 Kč (DPH 10%) = 264 Kč / rok

Pohyblivá složka (odebrané m3) 20,70 Kč/m3 + 2,07 (DPH 10%) = 22,77 Kč/m3

Stočné 33,85 m3 + 3,39 (DPH 10%) = 37,24  Kč

Cena vodného a stočného na rok 2020

Pevná složka 240 Kč/rok + 36 Kč (DPH 15%) = 276 Kč / rok

Pohyblivá složka (odebrané m3) 20,70 Kč/m3 + 3,11 (DPH 15%) = 23,81 Kč/m3

Stočné 33,85 m3 + 5,08 (DPH 15%) = 38,93  Kč

Rozbor pitné vody 2/2020 P2020_5556

Zálohy za vodné a stočné – bankovní spojení

Číslo účtu: 203 141 7369 / 0800

Var. symbol – číslo popisné domu vlastníka

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN A VÝBĚRU ZÁLOH ZA VODNÉ A STOČNÉ

Od 1. května 2019 dochází ke změně úředních hodin Správy vodovodu a kanalizace obce Prštice. Zálohy za vodné a stočné  v hotovosti budou vybírány pouze v měsících duben a říjen, a to každou středu od 8.00 – 11.00 hod. a od 14.00 – 17.00 hod. V ostatní úřední středy bude pracovník správy přítomen pouze po telefonické domluvě na čísle 602 655 662 nebo 773 684 895, a to až do odvolání.

Zálohy za vodné a stočné bankovním převodem lze poukázat na výše uvedený účet nejpozději do 25. dne měsíce ledna, dubna, července a října, lze také hradit složenkou nebo hotově v kanceláři správy VaK každou středu v měsíci dubnu a říjnu od 8.00 – 11.00 hod. a od 14.00 – 17.00 hod.

ROK 2019

Cena vodného a stočného na rok 2019

Pevná složka 280 Kč/rok + 42 Kč (DPH 15%) = 322 Kč / rok

Pohyblivá složka (odebrané m3) 23,52 Kč/m3 + 3,53 (DPH 15%) = 27,05 Kč/m3

Stočné 33,76 m3 + 5,06 (DPH 15%) = 38,82  Kč

Rozbor pitné vody 12/2019 P2019_70786

Rozbor pitné vody 10/2019 P2019_59083

Rozbor pitné vody 6/2019 P2019_33548

Rozbor pitné vody 4/2019 P2019_17345

Rozbor pitné vody 2/2019 SKM_C224e19120511110

ROK 2018

Rozbor pitné vody 12/2018 SKM_C224e19010216590

Rozbor pitné vody 10/2018P2018_54949

Rozbor pitné vody 8/2018 P2018_41122

Velký rozbor pitné vody 6/2018 P2018_34440

Rozbor pitné vody 5/2018 SKM_C224e19021414460

Cena vodného a stočného na rok 2018

Vodné 26,72 Kč/m2 + 15% DPH = 30,73 Kč

Stočné 28,60 Kč/m2 + 15% DPH = 32,89 Kč

Celkem 63,62 Kč/m2

Pevná složka vodného 350 Kč + 15% = 402,50 Kč

ROK 2017

Velký rozbor pitné vody 12/2017 SKM_C224e17122809400

Rozbor pitné vody 11/2017P2017_67386

Rozbor pitné vody 10/2017P2017_61074

Rozbor pitné vody 8/2017 P2017_48213

Rozbor vody 4/2017Rozbor pitné vody za 42017

Cena vodného a stočného na rok 2017

Vodné 28,62 Kč

Stočné 26,48 Kč

Pevná složka 350Kč. Uvedené ceny nezahrnují 15% DPH.

Rozbor vody 2/2017Rozbor vody 22017

ROK 2016

Rozbor vody 12/2016rozbor-vody-122016

Rozbor vody 10/2016 rozbor-vody-102016

Správa VaK oznamuje občanům, kteří chtějí napouštět soukromé bazény z vodovodního řadu, aby předem nahlásili v kanceláři OÚ datum a počet m3 plánovaného odběru vody.

Rozbor vody 8/2016P2016_44426

Rozbor vody 6/2016Rozbor pitné vody 62016

Rozbor vody 4/2016Rozbor vody duben 2016

Rozbor vody 2/2016

SKM_C224e16022612230

ROK 2015

Kalkulace pro vodné a stočné na rok 2016

Kalkulace 1Kalkulace 2Kalkulace 3Kalkulace 4Stanovení cen vas

Rozbory vody za 12/2015

 SKM_C224e15122312530 SKM_C224e15122312531

Rozbor vody IRozbor vody IIRozbor vody III

Rozbor pitné vody 7/2015 SKM_C224e15081213410

ROK 2014

Cena vodného a stočného pro rok 2015:

vodné 32,75Kč (bez DPH)

pevná složka 350Kč (bez DPH)

stočné 29,45Kč (bez DPH)

DPH ve snížené sazbě 15 %.

Rozbor vody 32015001Rozbor vody 32015002

Rozbor vody 12/2014:Rozbor vody 122014001Rozbor vody 122014002

Rozbor vody 11/2014:Rozbor vody 112014001Rozbor vody 112014002Rozbor vody 112014003Rozbor vody 112014004

Rozbor vody 4/2014:rozbor vody001 rozbor vody002

 

Rozbor vody 2/2014:rozbor vody001rozbor vody 01

 

ROK 2013

Rozbor vody 11/2013:rozbor vody001 rozbor vody002

 

 

Rozbor vody ze dne 9. 9. 2013:keox150408791643987007

 

 

Rozbor vody z 19. 2. 2013keox150408791643987007

ROK 2012

Rozbor vody ze 17.4.2012: 1742012-cp164-kraceny.pdf

 

Ceny vodného a stočného pro rok 2013 dle usnesení zastupitelstva obce Prštice č. 150/2012/Z14

– pevná složka vodného (za vodoměr) 250Kč/rok + DPH

– pohyblivá složka vodného 25Kč/m3 + DPH

Stočné 19Kč/m3 + DPH