Údaje k bezhotovostní úhradě místních poplatků za komunální odpad a ze psů

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ – DO KONCE DUBNA KAŽDÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU

Bezhotovostní úhrady všech místních poplatků obce Prštice můžete platit na účet:

Běžný účet: 165 618 554 / 0300

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD od 1.1.2022

Částka 600 Kč/ osobu, u neobydlených domů a chat 600 Kč/nemovitost

var. symbol místního poplatku za kom. odpad – 1340+číslo popisné domu vlastníka

MÍSTNÍ POPLATEK POPLATEK ZE PSŮ

Částka 200 Kč/psa u držitelů do 65 let (250 Kč/každého dalšího psa)

Částka 100 Kč/psa u držitelů nad 65 let (150 Kč/každého dalšího psa)

Částka 50 Kč/psa u držitelů bydlících na samotě-chaty (100 Kč/každého dalšího psa)

var. symbol místního poplatku za psa – 1341+číslo popisné domu vlastníka