Uzavření kanceláře Obecního úřadu 9.-13.8.

Z důvodu čerpání dovolené bude kancelář Obecního úřadu na zámku uzavřena v týdnech od 26.-30. 7. a od 9.-13. 8. Ověření listin a podpisů bude zajištěno na přepážce pošty PARTNER, neodkladné záležitosti lze projednat se starostou Obce na tel. čísle 724 866 788.