Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí 2022

V době výběru daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022 (týká se nabytých nemovitých věcí v roce 2021), v průběhu ledna a na počátku února, budou pracovníci finančních úřadů telefonicky pomáhat s veškerými dotazy k daňovým přiznáním či s takovou formou pomoci, aby nebyla nutná osobní návštěva na finančním úřadě a bylo možné daňové přiznání poslat poštou, elektronicky daňovým portálem nebo sběrným boxem. Tel. kontakty na jednotlivá pracoviště v příloze.