Pozvánka na výlov plevelných ryb na biocentru Prštice 25. září od 10.00 hod.