Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022

V letošní tříkrálové sbírce občané přispěli finančními dary v celkové výši 49.960Kč pro Oblastní charitu Rajhrad. Všem dárcům za jeden z nejvyšších obnosů, darovaných v posledních letech v naší obci, patří velké poděkování, stejně jako místním dobrovolnicím, které se každým rokem ujímají pořádání této bohulibé tradice v naší obci.