Evidence obyvatel

Další instrukce po přihlášení v novém místě trvalého pobytu:

základní registry001základní registry002základní registry003základní registry004

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ V EVIDENCI OBYVATEL

Pro přihlášení k trvalému pobytu v obci Prštice občan-žadatel vezme s sebou:

  • platný občanský průkaz (po ukončení pobytu v cizině cestovní pas, po nabytí st. občanství doklad o jeho nabytí), rodný list přihlašovaného dítěte ml. 15-ti let, 50Kč za přihlášení k TP (dítě do 15 let věku zdarma). U přihlášení k TP jsou zpravidla vybírány také místní poplatky za poměrnou část roku.

  • V případě, že nemovitost je ve vlastnictví jiného občana, svůj souhlas tento vlastník stvrdí podpisem v kanceláři OÚ do přihlašovacího lístku žadatele po prokázání své totožnosti.

Novorozené děti rodiče přihlásí do evidence obecního úřadu osobně, s sebou rodný list dítěte a hotovost na úhradu poměrné části komunálních odpadů.

ZMĚNA RODINNÉHO STAVU

Rovněž změnu rodinného stavu prosím ohlaste v kanceláři OÚ, s sebou oddací list – lze i emailem (kubikova@prstice.cz). Obecnímu úřadu jsou na vyžádání z registrů doručována změnová hlášení o narození, úmrtí, přihlášení a odhlášení obyvatel, bohužel další matriční události nejsou předmětem těchto změnových hlášení.

ODHLÁŠENÍ Z EVIDENCE OBYVATEL

Pokud se občan rozhodne změnit místo trvalého pobytu, ohlásí v kanceláři Obecního úřadu v Pršticích ukončení TP. Následně bude provedeno vyúčtování místních i ostatních poplatků k termínu ukončení TP s ohledem na již uhrazené výdaje a zálohy.