Zahájení přípravy prací na opravě střechy zámku

Vážení občané, v těchto dnech (začátkem srpna) jsou zahájeny přípravy na další fázi opravy střechy zámku. Je třeba počítat s tím, že práce potrvají delší dobu a bude nutné dbát zvýšené opatrnosti při vstupu do zámku s ohledem na umístěný jeřáb. Přístup pro pěší bude po vyznačené trase, bude rovněž vydán dočasný zákaz vjezdu motorovým vozidlům před budovu zámku.