Závěrečné účty obce

Závěrečný účet obce 2018

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/V∞kaz-ZaZ-PO-2019.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/V∞kaz-ZaZ-2019.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Rozvaha-PO-2019-1.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Rozvaha-2019-1.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/P²iloha-PO-2019.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/P²iloha-2019.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Inventarizaƒni-zprava-PO-2019.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/INVENTARIZA¼N╓-ZPR╡VA-ZA-ROK-2019.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/FIN_2019-1.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Zprava-Prτtice.pdf

Závěrečný účet obce 2020

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Zprava-o-prezkoumani-7.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Zaverecny-ucet-obce-2020-6.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Vykaz-ZaZ-1.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Vykaz-ZaZ-PO-2020-3.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Vykaz-Fin-2-12-4.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Rozvaha-PO-2020-2.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Rozvaha-2020-2.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Priloha-PO-2020-4.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Priloha-2020-3.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Inventarizacni-zprava-PO-2020-4.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Inventarizacni-zprava-2020-5.pdf

Závěrečný účet obce 2021

https://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Fin-2021-2.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Zprava-o-prezkoumani-8.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Zav╪reƒn∞-uƒet-2021.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Vykaz-ZaZ-2021-1.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/V∞kaz-ZaZ-PO-2021.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Rozvaha-PO-2021.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Rozvaha-2021-1.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Priloha-2021-1.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/P²iloha-PO-2021.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Inventarizaƒni-zprava-PO-2021.pdf

http://www.prstice.cz/wp-content/uploads/Inventarizaƒni-zprava-2021.pdf