Závěrečný účet obce

Závěrečný účet obce za rok 2018

Závěrečný účet 2018Zpráva z přezkumuFin 12 2018Výkaz ZaZ 2018Rozvaha 2018Příloha 2018Inventarizační zpráva obce 2018Invenatrizační zpráva PO 2018Příloha PO 2018Rozvaha PO 2018Výkaz ZaZ PO 2018

 

Závěrečný účet obce za rok 2019

Závěrečný účet 2019FIN_2019INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019Příloha 2019Rozvaha 2019Výkaz ZaZ 2019Zpráva PršticePříloha PO 2019Rozvaha PO 2019Výkaz ZaZ PO 2019Inventarizační zpráva PO 2019

Závěrečný účet obce za rok 2018

Závěrečný účet 2018Zpráva z přezkumuFin 12 2018Výkaz ZaZ 2018Rozvaha 2018Příloha 2018Inventarizační zpráva obce 2018Invenatrizační zpráva PO 2018Příloha PO 2018Rozvaha PO 2018Výkaz ZaZ PO 2018

 

Závěrečný účet obce za rok 2019

Závěrečný účet 2019FIN_2019INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019Příloha 2019Rozvaha 2019Výkaz ZaZ 2019Zpráva PršticePříloha PO 2019Rozvaha PO 2019Výkaz ZaZ PO 2019Inventarizační zpráva PO 2019

Závěrečný účet 2020