Zpravodaj

Inzerci do Zpravodaje Obce přijímáme prostřednictvím emailu kubikova@prstice.cz v průběhu celého roku. Jeho zveřejnění proběhne v nejblíže vydávaném čísle. Platba předem – strana A5 barevně 800Kč, A5 černobíle 500Kč, 1/2 strany A5  je za poloviční cenu uvedených sazeb.

Příspěvky občanů a spolků obce vhodné ke zveřejnění přijímáme osobně v kanceláři OÚ nebo také prostřednictvím výše uvedené emailové adresy s následným zveřejněním v nejblíže vydávaném čísle.

V souvislosti s novou legislativou na ochranu osobních údajů (GDPR) budou rodinné události a životní jubilea nadále zveřejňovány ve společenské rubrice pouze na písemná přání občanů.