Zvýšení poplatku za komunální odpad na 600Kč od 1. 1. 2022

S ohledem na zvyšování cen ve všech odvětvích, odpadovém hospodářství nevyjímaje, rozhodlo Zastupitelstvo obce Prštice o zvýšení poplatku za komunální odpad od 1. 1. 2022 na 600 Kč/osobu, u neobydlených nemovitostí (chat, opuštěných domů…) 600Kč/nemovitost.