Obecní úřad

KANCELÁŘ OBECNÍHO ÚŘADU:

Tel. 547 225 315      IDDS: vbganty     El. podatelna: prstice@prstice.cz

Starosta:
Ing. Josef Daněk 
tel. 724 866 788    e-mail: danek@prstice.cz


Místostarosta:
Petr Urban
tel. 724 962 570    e-mail: urban@prstice.cz


Referentky Obecního úřadu:
Kateřina Sehnalová, Hana Tupá
tel. 724 382 988   e-mail: prstice@prstice.cz


Adresa Obecního úřadu:
Hlavní 1
664 46  Prštice
IČ: 00 282 405
DIČ: CZ00282405