Sociální péče

Informace a kontakty

DOMÁCÍ NÁSILÍ

Znaky: opakování a dlouhodobost, stupňování násilí, neveřejnost, příbuzenství agresora a oběti, jasné rozdělení rolí na oběť a adresora.

Sociální odbor MěÚ Šlapanice poskytuje sociální poradenství dospělým obětem domácího násilí, vyvíjí preventivní činnost, zprostředkuje osobám ohroženým domácím násilím ubytování v azylovém zařízení.

Tel. kontakt: 533 304 600

Zdravotnická zařízení poskytnou oběti domácího násilí ošetření, poradenství a další informace o pomáhajících institucích, na které je možné se obrátit.

Tel. kontakt: 546 439 411 ("Rychlá" Ivančice - dospělí, děti) 545 538 538 ("Rychlá" Brno  - dospělí) 532 234 935 ("Rychlá" Brno - děti)

Poradny pro oběti domácího násilí poskytují veškeré informace a poradenství.

Kontakty:

SPONDEA

Sýpka 25 Brno

739 078 078

554 501 121

 www.spondea.cz

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

Slovinská 41 Brno

732  842 664

541 218 122

www.bkb.cz

PERSEFONA obč.sdruž.

Jiráskova 8 Brno

737 834 345

545 245 996

www.persefona.cz
Telefonní poradenství    
Linka bezpečí (děti,mládež) 800 155 555  
Modrá linka (děti) 840 111 234  
Linka naděje 547 212 333  
Fond ohrožených dětí 545 215 105  
Senior linka 800 200 007 800 157 157
Dona linka 251 511 313