Správa vodovodu a kanalizace

Informace

ROK 2023

Cena vodného a stočného na rok 2023

Pevná složka:240 Kč/rok + 24 Kč (DPH 10%) = 264 Kč / rok

Pohyblivá složka( odebrané m3) 28,40 Kč + 2,84 Kč(DPH 10%) = 31,24 Kč

Stočné:49,98 Kč + 5,00 Kč (DPH 10%) = 54,98 Kč

Schváleno usnesením zastupitelstva obce Prštice č.27/2022/Z2 ze dne 7.12.2022.

 

VÝBĚRY ZÁLOH ZA VODNÉ A STOČNÉ

Zálohy za vodné a stočné bankovním převodem lze poukázat na níže uvedený účet nejpozději do 25. dne měsíce ledna, dubna, července a října. Prosíme o dodržování termínů plateb záloh. Platby, které přijdou na účet obce Prštice v jiných měsících, komplikují účetnictví Obce, děkujeme.

Zálohy za vodné a stočné - bankovní spojení

Číslo účtu: 203 141 7369 / 0800

Var. symbol - číslo popisné (platí pro platbu záloh na vodné a stočné)

Pro platby faktur je variabilní symbol uveden na faktuře

Zálohy za vodné a stočné  v hotovosti budou vybírány pouze v měsících duben a říjen,                                                                  a to každou středu od 8.00 - 10.00 hod. a od 14.00 - 17.00 hod.