Správa VaK

Provozní doba, kontakt

Provozní doba 

Ve dnech výběru hotovostních záloh za vodné a stočné (duben/říjen)

 

Bankovní spojení:

č. ú. 2031 417 369 / 0800 Česká spořitelna

 

Kontakt:

Jana Růžičková - referentka Správy VaK

Tel. 605 216 131 

e-mail: voda@prstice.cz  

 

Tomáš Chrást - správce vodovodu Radostice (hlášení většího ddběru vody)

Tel. 728 320 568, 607 023 727   

 

Ing. Jaroslav Babák - odborný zástupce Správy VaK

Tel. 608 800 788   

e-mail: jarababak@atlas.cz