Spádové úřady

Spádové oblasti, přenesená působnost

Finanční úřad

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

ÚP Brno-venkov, Příkop 834

615 00  Brno

tel.: 545 125 111  ID DS: k6mn6mi

 

Obec s rozšířenou působností 

(doprava, sociální péče, životní prostředí, přenesená působnost - přestupky)

Mětský úřad Šlapanice

pracoviště Brno, Opuštěná 9/2

656 70  Brno

tel.: 533 304 214  ID DS: 2xfbbgj

 

Matriční úřad

Obec Ořechov

Zahradní  216 

664 44  Ořechov u Brna

tel.: 547 225 131  ID DS: bmbbcae

 

Stavební úřad

Obecní úřad Střelice

Stavební úřad

nám. Svobody 111

664 47  Střelice u Brna

tel.: 547 427 416   ID DS: gezbr3z

 

Krajský úřad

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 449/3

602 82  Brno

tel.: 541 651 111   ID DS: x2pbqzq