Obec

Vedení a výbory Obce (volební období let 2022 - 2026)

Zastupitelstvo:

Starosta:

Ing. Josef Daněk

Místostarosta:

Petr Urban 

Zastupitelé:

Josef Daňhel

Miroslav Dvořáček

Alois Musil

Rostislav Slaný

Ing. Milan Suchánek

Pavel Tichý

Vladimír Veselý

 


Výbory Obce:


Finanční výbor:  

Pavel Tichý - předseda

Eva Dvořáková

Alena Kubíková 


Kontrolní výbor:

Miroslav Dvořáček - předseda

Hana Červená

Jana Gruberová