Místní školství

ZŠ a MŠ Prštice


O škole:

Základní škola je malotřídní školou 1. stupně, pro žáky 1. – 5. ročníku. V současné době je škola trojtřídní. Jednotlivé ročníky jsou spojovány dle potřeb a možností školy s přihlédnutím na specifika učebního plánu, učebních osnov a v neposlední řadě na individuální potřeby kolektivu i jednotlivce. Součástí školy je školní družina a jídelna. Současná kapacita školy je 58 dětí, kapacita školní družiny je 55 dětí. Školní družina je rozdělena do dvou oddělení. Ve volném čase využívá škola i školní družina prostory nově vybudované školní zahrady s herními prvky.

Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 28 dětí a sídlí v nové přístavbě budovy ZŠ z roku 2014. Mateřskou školu navštěvují zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let.

 

Spádová škola 6. - 9. ročník: Základní škola a Mateřská škola Ořechov.

 

Kontaktní informace:

Základní škola a Mateřská škola Prštice, Hlavní 13, Prštice 664 46

www.zsamsprstice.cz

e-mail: skola@zsamsprstice.cz

tel. ZŠ: 602 870 540

     MŠ: 722 182 234

ID DS: mn5mgub

IČO: 710 01 581