Odpadové hospodářství

Třídění odpadu

POUŽITÝ OLEJ

Černé popelnice na stanovištích u zámku, u školy a u rozcestí Hlína. Do nich lze odkládat uzavřené PET láhve s přecezeným, zcela vychladlým olejem.

 

BIOODPAD

KOMPOSTÉRY (rozdány v rámci dotace do domácností v min. letech)

Určené k odkládání zeleného odpadu  (ovoce, zelenina - i vařená, čerstvá tráva, hnůj, močůvka, kávová sedlina, čajové zbytky, čerstvé listí) v kombinaci s hnědým odpadem (suché listí, piliny, třísky, lepenka, sláma, rozdrcené větvičky, obaly a skořápky od vajíček, papírové utěrky ubrousky bez potisku aj.). Prolévat vodou a občas promíchat, lze použít urychlovač tlení.

BIOKONTEJNER 

V lokalitě za zahradami (u polní cesty mezi ulicemi Ořechovská a Za humny) od dubna do října. Určený k odkládání rostlinných odpadů ze zahrad např. trávy, listí, odkvetlých rostlin apod. V případě větví nebo např. malých stromků je tyto nutno před odložením nejdříve posekat na malé části.

 

ELEKTROODPAD

E-BOX (nádvoří zámku) určený k odkládání drobných elektrospotřebičů  např.  vyřazené discmany, kalkulačky, mobilní telefony, videohračky,  drobné počítačové vybavení, dále CD, DVD, kabely a dráty, malé baterie aj.

LODNÍ KONTEJNER (za zámkem) zpřístupněný dle stanovených termínů pro ukládání elektrozařízení neodevzdaných v rámci zpětného odběru o velikosti nad 50 cm (např. ledničky, pračky, varné desky, el. trouby, el. radiátory, zařízení pro tepel. výměnu aj.).

KLEC NA DROBNÝ ELEKTROODPAD (ve sběrném dvoře) Zde můžete odložit elektrospotřebiče do 50 cm, např. radiopřijímače, vrtačky, žehličky, počítačové tablety, telefony, videohračky, toustovače, fény.... Rovněž do E-BOXU (nádvoří zámku) můžete odložit drobný elektroodpad (s ohledem na velikost nádoby), např. kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače, tyčové mixéry, drobné el. ruční nářadí apod.

 

TEXTIL, OBUV A HRAČKY

Stanoviště u autobusové čekárny (před zámkem), vhodný k ukládání textilu, obuvi a hraček - čistých a zabalených k dalšímu využití (suroviny pro průmyslové zpracování, spolupráce s charitativními organizacemi). 

 

PAPÍR

Žluté kontejnery určené k ukládání novin, plat od vajec, kartonů polepených izolepou, papírů z jedné strany poplastovaných, časopisů, kancelářského papíru, reklamních letáků, knih, sešitů, krabic, papírových obalů (papírové sáčky, skartovaný papír). Neukládejte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový nebo voskovaný papír a papír určený pro hygienu, použité plenky a hygienické potřeby, komunální nebo jiný odpad.

 

SKLO

Zelené a bílé kontejnery určené k ukládání lahví od nápojů z bílého i barevného skla (dle barvy), skleněných nádob a skleněných střepů z tabulového skla. Lahve je třeba vyhazovat bez uzávěrů, včetně etikety. Neukládejte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, zářivky, výbojky, komunální nebo jiný odpad a skleněné nádoby od chemikálií.

 

PET LÁHVE A PLASTY

Žluté kontejnery určené k uložení sešlápnutých PET lahví od nápojů (včetně etiket), kelímků od jogurtů, sáčků, fólií, výrobků a obalů z plastů a polystyrenu, nápojové kartony. Před vhozením do kontejneru není třeba kelímky od jogurtů, obaly od tekutých výrobků (šamponů, krémů apod.) vymývat. Neukládejte PVC (např. linoleum, novodurové trubky), obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.), komunální nebo jiný odpad.

 

SBĚRNÉ MÍSTO (DVŮR)

Určené pro uložení sutě z bouracích prací, cihel, kamení, štěrku, maltových a betonových směsí (ztvrdlých bez obalů), výkopové zeminy a objemného odpadu, (který nelze dát do popelnic) a železného šrotu. Sběrný dvůr je otevřen v tzv. letním provozu každou sobotu v době od 10.00 - 11.00 hod., v tzv. zimním provozu 2x měsíčně. Termíny otevření dvoru v zimním provozu k nahlédnutí na obecní vývěsce a v aktualitách webových stránek. Uložení odpadu je bezplatné. Množství uložení těchto odpadů je limitováno 2 kolečky/nemovitost. U většího množství odpadu je nutné zajistit si přistavení a odvoz kontejneru u rodinného domu na vlastní náklady.

KONTEJNER NA DŘEVĚNÝ ODPAD (u sběrného dvoru) Zde můžete odložit výrobky z masívu (celodřevěné) a dřevotřísky bez obsahu skla, čalounění, kovových částí .... Neodkládejte heraklit a výrobky s jeho obsahem, laminát (plovoucí podlahy), rámy oken, hobru, dveře (s výjimkou masívu), sololit, dřevěné či dřevotřískové výrobky s obsahem skla, čalounění, kovových částí  ....

KLEC NA DROBNÝ ELEKTROODPAD

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Je zajišťován dodavatelsky 2x ročně (jaro a podzim), termín svozu zveřejněn na webových stránkách obce a obecním rozhlasem. Do nebezpečného odpadu patří motorové, převodové a mazací oleje, obaly se zbytky nebezpečných látek, absorpční činidla, olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, brzdové a nemrznoucí kapaliny, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky.

 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Do popelnicových nádob odhazujte veškerý odpad, který nelze vytřídit. Objemný komunální odpad lze odložit do sběrného dvoru.

Za směsný komunální odpad nelze považovat např. zeminu, stavební suť, kamení, cihly, uhynulá zvířata, odpad z vegetace.

Odvoz popelnic společností AVE-CZ probíhá každé pondělí v sudém týdnu (od roku 2021) zpravidla v dopoledních hodinách.