Archiv

Veřejná vyhláška - Kalovi

Dle zák. č. 500/2004 Sb. v pl. znění

31/2014

OBECNÍ  ÚŘAD

PRŠTICE    

Hlavní l ,  664 46 Prštice

 

 

 

Spisová značka:   S/PR-181/2014                                                                                                                                                                                                     Datum: 17. 7. 2014

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

(§ 25 SŘ)

o možnosti převzít písemnost

 

 

Obecní úřad Prštice dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

 

oznamuje možnost převzít písemnost

ve věci

 

Rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu

 

Haně Kalové, nar. 1983

Tomáši Kalovi, nar. 1979

Kristýně Kalové, nar. 2007 v zast. zák. zástupců

 

 

Oznámení je doručováno veřejnou vyhláškou, neboť adresáti jsou neznámého pobytu.

 

Adresát si může písemnost vyzvednout v kanceláři Obecním úřadě Prštice se sídlem Hlavní 1, Prštice, v budově zámku I. poschodí, ve dnech po, st v době od 8.00 – 18.00 hod. po dobu 15 dnů ode dne uložení písemnosti.

 

 

 

Jana Kubíková

oprávněná úřední osoba

evidence obyvatel

 

 

 

 

Vyvěšeno:    17. 7. 2014

Sňato:              1. 8. 2014

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Rozhodnutí001.pdf 434.4 Kb