Archiv

Záměr odprodat pozemek p.č. 641/10

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

34/2014