Inzerce

Údaje k bezhotovostní úhradě místních poplatků

ÚDAJE K BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADĚ MÍSTNÍCH POPLATKŮ

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

 

VÝŠE: 660Kč/osobu,

             660Kč/neobydlenou nemovitost (chata, chalupa)

 

SPLATNOST: do 30. 4. 2024

 

PLATEBNÍ ÚDAJE: účet číslo 165 618 554 / 0300, variabilní symbol 1340+číslo popisné

 

OSVOBOZENÍ: úhrada poplatku z nem. věci v jiné obci, umístění do dětského domova, výchovného ústavu, domova pro seniory, chráněného bydlení, domácího vězení, ohlašovně OÚ, zahraničí po dobu delší než 300 kal. dní v roce.

 

OHLÁŠENÍ ZMĚNY: nejpozději do 15 dní od vzniku poplatkové povinnosti nebo změny údajů

 

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

 

VÝŠE: 200Kč/ze psa,

            250Kč/z každého dalšího psa bez rozdílu věku

 

SPLATNOST: do 30. 4. 2024

 

PLATEBNÍ ÚDAJE: účet číslo 165 618 554 / 0300, variabilní symbol 1341+číslo popisné

 

OSVOBOZENÍ: osoby s TP v obci, kteří se v ní celoročně nezdržují a tuto skutečnost doloží, ohlašovna OÚ, pobyt v zahraničí po dobu delší než 300 kal. dní v roce

ÚLEVY: poživatelům invalidního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu jako jediného zdroje příjmu ve výši 50 %, občanům s TP na samotě ve výši 50 %.

OHLÁŠENÍ ZMĚNY: nejpozději do 15 dní od vzniku poplatkové povinnosti nebo změny údajů (dovršení 3 měsíců štěněte, opatření staršího psa, nebo nároku na osvobození či úlevu)